Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn

Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn

Ngôi nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại này được sở hữu gam màu trắng làm chủ đạo

Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn

Phối cảnh – Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn

Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn. 2

Tầng 1 – Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn

Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn. 3

Tầng 2 – Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn

Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn. 4

Tầng 3 – Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn

Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn. 5

Phối cảnh góc – Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 5x20m có sân vườn