Giá đất 2013 không có nhiều thay đổi

Giá đất 2013 không có nhiều thay đổi

Giá đất 2013 không có nhiều thay đổi tại Hà nội và Tp.HCM.

Tại hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và TPHCM bảng giá đất 2013 không có nhiều thay đổi so với năm 2012. Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội đang xem xét, thông qua nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2013. Giá đất cơ bản giữ ổn định như năm nay, chỉ điều chỉnh cục bộ những khu vực được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt hơn, các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa được đặt tên và đất ở, đất sản xuất phi nông nghiệp ở một số vùng ven đô thị. Cụ thể, với giá đất ở, giá thấp nhất sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/m2 lên 3,456 triệu đồng/m2, giá cao nhất vẫn là 81 triệu đồng/m2, vượt khung của Chính phủ 20% theo quy định, cho các khu vực Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ.

UBND TP HCM vừa trình HĐND TP bảng giá các loại đất năm 2013. Theo đó, giá đất giữ nguyên theo Bảng giá các loại đất năm 2012, chỉ bổ sung hoặc điều chỉnh giá một số đường được nâng cấp, mới hoàn thành trong năm 2012.

Cụ thể, so với năm 2012, bảng giá đất năm 2013 có 3.182 tuyến đường, đoạn đường; bổ sung giá cho 26 đường; loại bỏ giá 2 đường, sửa tên 10 đường do chia lại đường; điều chỉnh giá 3 đường do nâng cấp và cân đối.

Theo UBND TP, việc xây dựng bảng giá các loại đất năm 2013 theo hướng giữ nguyên giá đất như năm 2012 nhằm tiếp tục ổn định và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ.

Văn phòng tư vấn thiết kế kiến trúc Kiến Tạo Việt- Tổng hợp