Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão – 1999

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão – 1999

Tư vấn kiến trúc – Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão – 1999

Tư vấn thiết kế kiến trúc – tư vấn phong thủy nhà đẹp cho người tuổi Kỷ Mão – 1999. Người sinh năm 1999 có ngũ hành bản mệnh là Thổ, là Thành Đầu Thổ tức Đất đầu Thành. Người Nam giới tuổi Kỷ Mão có cung mệnh là Khảm thuộc Đông Tứ Mệnh, Nữ giới tuổi Kỷ Mão có cung mệnh là Cấn thuộc Tây Tứ Mệnh. Vận dụng vào việc xây dựng nhà đẹp, cũng như việc hôn  phối. Thì những người Nam sinh năm 1999 nên chọn những hướng, những mạng thuộc Đông Tứ. Nữ tuổi Kỷ Mão thì ngược lại, nên chọn những hướng, những tuổi thuộc Tây Tứ. Để có được ngôi nhà, cũng như cuộc sống hôn nhân tốt hơn.

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão - 1999

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão – 1999

Tư vấn thiết kế kiến trúc – tư vấn phong thủy nhà đpẹ cho người tuổi Kỷ Mão – 1999. Trong phong thủy nhà đẹp người tuổi Mão, khi xây một ngôi nhà cần tránh những năm Tam Tai, đó là năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.Và tránh những năm kim lâu, những tuổi sau phạm vào kim lâu :12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75 nếu (lấy tuổi dương lịch + 1) mà trùng với những số trên thì là phạm vào kim lâu.

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão – 1999 ( Nam cung Khảm )

Tư vấn phong thủy – tư vấn thiết kế nhà đẹp cho người Nam sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão. Nam giới tuổi Kỷ Mão có cung mệnh là Khảm thuộc Đông Tứ Mệnh. Thiết kế kiến trúc ứng với gia chủ sinh năm 1999 thì hướng tốt để bố trí cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung sinh khí); Đông Nam (cung thiên y); Nam (cung Phục vị). Ngược lại, những hướng xấu là Tây Bắc (cung tuyệt mạng); Đông Bắc (cung họa hại); Tây Nam (cung lục sát); Tây (cung ngũ quỷ)

 • Năm sinh dương lịch: 1999
 • Năm âm lịch : Kỷ Mão
 • Ngũ hành(bản mệnh): Thành đầu Thổ tức Đất đầu Thành
 • Quẻ mệnh(trạch mệnh): Khảm Thủy
 • Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Mão

Tư vấn phong thủy – tư vấn thiết kế kiến trúc nhà đẹp cho người tuổi Kỷ Mão. Người sinh năm 1999 có ngũ hành bản mệnh là Thổ. Theo quan hệ sinh khắc: Hỏa sinh Thổ và Thổ khắc Thủy. Người mang mệnh Thổ nên chọn những mầu: trắng,hồng, đỏ, mầu xanh nước biển, mầu đen, làm chủ đạo cho mầu sơn ngoại thất hay mầu sắc nội thất trong căn nhà của mình. Điều đó làm cho ngôi nhà đẹp và bạn có một căn nhà hợp phong thủy hơn.

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp – Mạng Khảm phối tám hướng

 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Càn (Tây Bắc) để quan hệ việc xây nhà : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Lục Sát là quẻ Thủy Thiên Thu trong Kinh chu dịch. Chủ nhà bị thất tài, mang tai tiếng. Thứ hung.
 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Khôn (Tây Nam) để quan hệ việc xây nhà : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Tuyệt Mạng là quẻ Thuỷ Địa Tỷ trong Kinh chu dịch. Gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.
 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Chấn (Chính Đông) để quan hệ việc xây nhà: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Thiên Y là quẻ Thuỷ Lôi Truân trong Kinh chu dịch. Theo lý thuyết, hướng nhà này thượng cát nhưng thực tế kỵ không nên sử dụng. Lý do vì Thiên Y thuộc sao Cự Môn. Dương thổ cung Chấn thuộc Mộc. Mộc khắc Thổ có hại cho con trai trưởng.
 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Khảm (Chính Bắc) để quan hệ việc xây nhà: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Phục Vị là quẻ Khảm Vi Thuỷ trong Kinh chu dịch. Gia đình có nhiều của, nhiều con cháu.
 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Cấn (Đông Bắc) để quan hệ việc xây nhà: Theo Bát quái đồ số thuộc cung Ngũ Quỷ là quẻ Thuỷ Sơn Kiểu trong Kinh chu dịch.Gia đình ly tán, mỗi người một nơi tự mưu sinh. Đại hung
 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Tốn (Đông Nam) để quan hệ việc xây nhà : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Sinh Khí là quẻ Thuỷ Phong Tinh trong Kinh chu dịch. Chủ nhà đại phát tài, đại phú qúy. Con cháu đông đúc. Thượng cát.
 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Ly (Chính Nam) để quan hệ việc xây nhà : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Chân Niêm là quẻ Thuỷ Hoả Tế trong Kinh chu dịch. Chủ nhà giàu sang, thứ cát.
 • Chủ mạng Khảm chọn hướng Đoài (Chính Tây) để quan hệ việc xây nhà : Theo Bát quái đồ số thuộc cung Hoạ Hại là quẻ Thủy Trạch Tiết trong Kinh chu dịch. Gia đình hao tán, thiếu trước hụt sau, Thứ hung.

 

Tư vấn Phong Thủy – tư vấn thiết kế kiến trúc nhà đẹp cho tuổi Kỷ Mão – 1999

 • Hướng cửa cái: Thiết kế kiến trúc ứng với gia chủ sinh năm 1999 thì hướng tốt để bố trí cho cửa cái là: Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung sinh khí); Đông Nam (cung thiên y); Nam (cung Phục vị). Ngược lại, những hướng xấu là Tây Bắc (cung tuyệt mạng); Đông Bắc (cung họa hại); Tây Nam (cung lục sát); Tây (cung ngũ quỷ)
 • Hướng ban thờ: hướng tốt để đặt ban thờ là hướng Bắc (cung Phước Đức); Đông (cung sinh khí); Đông Nam (cung thiên y); Nam (cung Phục vị)
 • Hướng bếp: Đặt tại cung xấu nhìn về hướng tốt. Bếp nên đặt ở hướng Tây Bắc (cung tuyệt mạng); Đông Bắc (cung họa hại); Tây Nam (cung lục sát); Tây (cung ngũ quỷ) để chấn hướng xấu cho ngôi nhà – lưu ý tay bật bếp nhìn về hướng tốt.
 • Vị trí đặt khu vệ sinh: thiết kế kiến trúc nên đặt vệ sinh tại vị trí hướng xấu trong tổng thể ngôi nhà đó là các hướng như hướng Tây Bắc (cung tuyệt mạng); Đông Bắc (cung họa hại); Tây Nam (cung lục sát); Tây (cung ngũ quỷ)