Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1944-1963

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1944-1963

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1944-1963

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi 1944-1963. Những năm 1944 – 1963, thuộc vào vận thứ 5 trong Tam Nguyên cửu vận. Và những người sinh ra trong những năm ( từ 1944 – 1963 ), họ nằm trong vận 5 Trung Nguyên. Mỗi năm, mỗi vận, mỗi nguyên, tương ứng nó sẽ ảnh hưởng đến mỗi người. Trong giới hạn bài viết này sẽ đưa ra cho quý bạn đọc những thông tin về: Ngũ hành bản mệnh, Quẻ mệnh, của những người sinh vào những năm (  1944 – 1963 ). Và chỉ ra những hướng tốt, xấu cho trường hợp mệnh Nam tương ứng.

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1944

 • Năm sinh dương lịch: 1944
 • Năm sinh âm lịch: Giáp Thân
 • Ngũ hành bản mệnh: Tuyền Lưu Thủy tức nước mạch
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Tốn Mộc
Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1944

Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1944

– Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1945

 • Năm sinh dương lịch: 1945
 • Năm sinh âm lịch: Ất Dậu
 • Ngũ hành bản mệnh: Tuyền Lưu Thủy tức nước mạch
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khảm Thủy
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khôn Thổ
Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1945

Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1945

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1946

 • Năm sinh dương lịch: 1946
 • Năm sinh âm lịch: Bính Tuất
 • Ngũ hành bản mệnh: Ốc Thượng Thổ tức đất nóc nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Ly hỏa
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Càn Kim
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1946

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1946

– Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1947

 • Năm sinh dương lịch: 1947
 • Năm sinh âm lịch: Đinh Hợi
 • Ngũ hành bản mệnh: Ốc Thượng Thổ tức đất nóc nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Cấn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Đoài Kim
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1947

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1947

– Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

– Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1948

 • Năm sinh dương lịch: 1948
 • Năm sinh âm lịch: Mậu Tý
 • Ngũ hành bản mệnh: Tích Lịch Hỏa tức Lửa Sấm Chớp
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Đoài Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Cấn Thổ
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1948

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1948

– Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)

– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1949

 • Năm sinh dương lịch: 1949
 • Năm sinh âm lịch: Kỷ Sửu
 • Ngũ hành bản mệnh: Tích Lịch Hỏa tức Lửa Sấm Chớp
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Càn Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Ly Hỏa
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1949

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1949

– Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)

– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1950

 • Năm sinh dương lịch: 1950
 • Năm sinh âm lịch: Canh Dần
 • Ngũ hành bản mệnh: Tùng Bách Mộc tức gỗ cây Tùng
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khảm Thủy
Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1950

Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1950

– Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1951

 • Năm sinh dương lịch: 1951
 • Năm sinh âm lịch: Tân Mão
 • Ngũ hành bản mệnh: Tùng Bách Mộc tức gỗ cây Tùng
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Tốn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khôn Thổ
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1951

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1951

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1952

 • Năm sinh dương lịch: 1952
 • Năm sinh âm lịch: Nhâm Thìn
 • Ngũ hành bản mệnh: Trường Lưu Thủy tức nước sông lớn
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Chấn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Chấn Mộc
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1952

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1952

– Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ  tuổi 1953

 • Năm sinh dương lịch: 1953
 • Năm sinh âm lịch: Quý Tỵ
 • Ngũ hành bản mệnh: Trường Lưu Thủy tức nước sông lớn
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Tốn Mộc
Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1953

Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1953

– Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1954

 • Năm sinh dương lịch: 1954
 • Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ
 • Ngũ hành bản mệnh: Sa Trung Kim tức Vàng trong cát
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khảm Thủy
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khôn Thổ
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1954

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1954

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1955

 • Năm sinh dương lịch: 1955
 • Năm sinh âm lịch: Ất Mùi
 • Ngũ hành bản mệnh: Sa Trung Kim tức Vàng trong cát
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Ly Hỏa
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Càn Kim
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1955

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1955

– Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1956

 • Năm sinh dương lịch: 1956
 • Năm sinh âm lịch: Bính Thân
 • Ngũ hành bản mệnh: Sơn Hạ Hỏa tức Lửa dưới Núi
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Cấn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Đoài Kim
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1956

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1956

– Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)

– Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1957

 • Năm sinh dương lịch: 1957
 • Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu
 • Ngũ hành bản mệnh: Sơn Hạ Hỏa tức Lửa dưới Núi
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Đoài Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Cấn Thổ
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1957

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1957

– Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)

– Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1958

 • Năm sinh dương lịch: 1958
 • Năm sinh âm lịch: Mậu Tuất
 • Ngũ hành bản mệnh: Bình Địa Mộc tức Cây đất bằng
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Càn Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Ly Hỏa
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1958

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1958

– Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)

– Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1959

 • Năm sinh dương lịch: 1959
 • Năm sinh âm lịch: Kỷ Hợi
 • Ngũ hành bản mệnh: Bình Địa Mộc tức Cây đất bằng
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khảm Thủy
Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1959

Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1959

– Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1960

 • Năm sinh dương lịch: 1960
 • Năm sinh âm lịch: Canh Tý
 • Ngũ hành bản mệnh: Bích Thượng Thổ tức đất Vách Nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Tốn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khôn Thổ
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1960

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1960

– Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1961

 • Năm sinh dương lịch: 1961
 • Năm sinh âm lịch: Tân Sửu
 • Ngũ hành bản mệnh: Bích Thượng Thổ tức đất Vách Nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Chấn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Chấn Mộc
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1961

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1961

– Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Ng`ũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1962

 • Năm sinh dương lịch: 1962
 • Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần
 • Ngũ hành bản mệnh: Kim Bạch Kim tức Vàng pha Bạc
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Tốn Mộc
Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1962

Tư vấn phong thủy nhà cho tuổi 1962

– Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)

– Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 1963

 • Năm sinh dương lịch: 1963
 • Năm sinh âm lịch: Quý Mão
 • Ngũ hành bản mệnh: Kim Bạch Kim tức Vàng pha Bạc
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Khảm Thủy
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Đoài Kim
Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1962

Tư vấn phong thủy nhà tuổi 1962

– Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)

– Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)

Các bạn có nhu cầu thiết kế nhà đẹp 2 tầng 3,4,5,6 tầng thì liên hệ với công ty thiết kế kiến trúc Kiến Tạo Việt để có được những không gian kiến trúc ngôi nhà bạn đẹp và sang trọng, tạo cho bạn và gia đình có được không gian sống hợp với phong thủy sẽ tạo cho con người ta sống khỏe mạnh hơn. với những cuộc sống sang trọng và hiện đại hơn của con người chúng ta.