Share

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2004 – 2023

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2004 – 2023

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2004 – 2023

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2004 – 2023. Những người sinh vào những năm ( 2004 – 2023 ) thuộc vào vận 8 Hạ Nguyên. Trong giới hạn bài viết này sẽ đưa ra cho quý bạn đọc những thông tin về: Ngũ hành bản mệnh, Quẻ mệnh, của những người sinh vào những năm (  2004– 2023). Và chỉ ra những hướng tốt, xấu cho trường hợp mệnh Nam tương ứng.

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2004

 • Năm sinh dương lịch: 2004
 • Năm sinh âm lịch: Giáp Thân
 • Ngũ hành bản mệnh: Tuyền Lưu Thủy tức nước mạch
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khảm Thủy
 • Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Giáp Thân

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Giáp Thân

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2005

 • Năm sinh dương lịch: 2005
 • Năm sinh âm lịch: Ất Dậu
 • Ngũ hành bản mệnh: Tuyền Lưu Thủy tức nước mạch
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Tốn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khôn Thủy
 • Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Ất Dậu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Ất Dậu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2006

 • Năm sinh dương lịch: 2006
 • Năm sinh âm lịch: Bính Tuất
 • Ngũ hành bản mệnh: Ốc Thượng Thổ tức đất nóc nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Chấn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Chấn Mộc
 • Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Bính Tuất

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Bính Tuất

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2007

 • Năm sinh dương lịch: 2007
 • Năm sinh âm lịch: Đinh Hợi
 • Ngũ hành bản mệnh: Ốc Thượng Thổ tức đất nóc nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Tốn Mộc
 • Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Đinh Hợi

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Đinh Hợi

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2008

 • Năm sinh dương lịch: 2008
 • Năm sinh âm lịch: Mậu Tý
 • Ngũ hành bản mệnh: Tích Lịch Hỏa tức Lửa Sấm Chớp
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khảm Thủy
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Cấn Thổ
 • Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Mậu Tý

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Mậu Tý

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2009

 • Năm sinh dương lịch: 2009
 • Năm sinh âm lịch: Kỷ Sửu
 • Ngũ hành bản mệnh: Tích Lịch Hỏa tức Lửa Sấm Chớp
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Ly Hỏa
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Càn Kim
 • Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Sửu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Sửu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2010

 • Năm sinh dương lịch: 2010
 • Năm sinh âm lịch: Canh Dần
 • Ngũ hành bản mệnh: Tùng Bách Mộc tức gỗ cây Tùng
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Cấn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Đoài Kim
 • Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
 • Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Canh Dần

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Canh Dần

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2011

 • Năm sinh dương lịch: 2011
 • Năm sinh âm lịch: Tân Mão
 • Ngũ hành bản mệnh: Tùng Bách Mộc tức gỗ cây Tùng
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Đoài Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Cấn Thổ
 • Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
 • Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Tân Mão

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Tân Mão

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2012

 • Năm sinh dương lịch: 2012
 • Năm sinh âm lịch: Nhâm Thìn
 • Ngũ hành bản mệnh: Trường Lưu Thủy tức nước sông lớn
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Càn Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Ly Hỏa
 • Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
 • Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Nhâm Thìn

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Nhâm Thìn

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2013

 • Năm sinh dương lịch: 2013
 • Năm sinh âm lịch: Quý Tỵ
 • Ngũ hành bản mệnh: Trường Lưu Thủy tức nước sông lớn
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khảm Thủy
 • Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Quý Tỵ

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Quý Tỵ

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2014

 • Năm sinh dương lịch: 2014
 • Năm sinh âm lịch: Giáp Ngọ
 • Ngũ hành bản mệnh: Sa Trung Kim tức Vàng trong cát
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Tốn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khôn Thổ
 • Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Giáp Ngộ

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Giáp Ngộ

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2015

 • Năm sinh dương lịch: 2015
 • Năm sinh âm lịch: Ất Mùi
 • Ngũ hành bản mệnh: Sa Trung Kim tức Vàng trong cát
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Chấn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Chấn Mộc
 • Hướng tốt: Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị); Đông Nam (Phước Đức); Nam (Sinh Khí)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Ngũ Quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Ất Mùi

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Ất Mùi

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2016

 • Năm sinh dương lịch: 2016
 • Năm sinh âm lịch: Bính Thân
 • Ngũ hành bản mệnh: Sơn Hạ Hỏa tức Lửa dưới Núi
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Tốn Mộc
 • Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Bính Thân

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Bính Thân

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2017

 • Năm sinh dương lịch: 2017
 • Năm sinh âm lịch: Đinh Dậu
 • Ngũ hành bản mệnh: Sơn Hạ Hỏa tức Lửa dưới Núi
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khảm Thủy
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Cấn Thổ
 • Hướng tốt: Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y); Đông Nam (Sinh Khí); Nam (Phước Đức)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Lục Sát); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Nam (Tuyệt Mệnh); Tây (Hoạ Hại)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Đinh Dậu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Đinh Dậu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2018

 • Năm sinh dương lịch: 2018
 • Năm sinh âm lịch: Mậu Tuất
 • Ngũ hành bản mệnh: Bình Địa Mộc tức Cây đất bằng
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Ly Hỏa
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Càn Kim
 • Hướng tốt: Bắc (Phước Đức); Đông (Sinh Khí); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Mậu Tuất

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Mậu Tuất

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2019

 • Năm sinh dương lịch: 2019
 • Năm sinh âm lịch: Kỷ Hợi
 • Ngũ hành bản mệnh: Bình Địa Mộc tức Cây đất bằng
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Cấn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Đoài Kim
 • Hướng tốt: Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị); Tây Nam (Sinh Khí); Tây (Phước Đức)
 • Hướng xấu: Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Nam (Hoạ Hại)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Hợi

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Kỷ Hợi

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2020

 • Năm sinh dương lịch: 2020
 • Năm sinh âm lịch: Canh Tý
 • Ngũ hành bản mệnh: Bích Thượng Thổ tức đất Vách Nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Đoài Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Cấn Thổ
 • Hướng tốt: Tây Bắc (Sinh Khí); Đông Bắc (phước Đức); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị)
 • Hướng xấu: Bắc (Hoạ Hại); Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát); Nam (Ngũ Quỷ)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Canh Tý

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Canh Tý

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2021

 • Năm sinh dương lịch: 2021
 • Năm sinh âm lịch: Tân Sửu
 • Ngũ hành bản mệnh: Bích Thượng Thổ tức đất Vách Nhà
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Càn Kim
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Ly Hỏa
 • Hướng tốt: Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Nam (Phước Đức); Tây (Sinh Khí)
 • Hướng xấu: Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Tân Sửu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Tân Sửu

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2022

 • Năm sinh dương lịch: 2022
 • Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần
 • Ngũ hành bản mệnh: Kim Bạch Kim tức Vàng pha Bạc
 • Quẻ mệnh đối với Nam: Khôn Thổ
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khảm Thủy
 • Hướng tốt:Tây Bắc (Phước Đức); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Nhâm Dần

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Nhâm Dần

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp cho gia chủ tuổi 2023

 • Năm sinh dương lịch: 2023
 • Năm sinh âm lịch: Quý Mão
 • Ngũ hành bản mệnh: Kim Bạch Kim tức Vàng pha Bạc
 • Quẻ mệnh đối với Nam:Tốn Mộc
 • Quẻ mệnh đối với Nữ: Khôn Thổ
 • Hướng tốt: Bắc (Sinh Khí); Đông (Phước Đức); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)
 • Hướng xấu: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát)
Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Quý Mão

Tư vấn Phong Thủy nhà đẹp tuổi Quý Mão

Các bạn có nhu cầu thiết kế kiến trúc nhà đẹp 2 tầng 3,4,5,6 tầng thì liên hệ với công ty thiết kế kiến trúc Kiến Tạo Việt để có được những không gian kiến trúc ngôi nhà bạn đẹp và sang trọng, tạo cho bạn và gia đình có được không gian sống hợp với phong thủy sẽ tạo cho con người ta sống khỏe mạnh hơn. với những cuộc sống sang trọng và hiện đại hơn của con người chúng ta.

Share post: