Thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng 6×11.4m tại Thường Tín, Hà Nội