NHÀ PHỐ 3 TẦNG 1 TUM ĐẸP 5X13M HIỆN ĐẠI TẠI THƯỜNG TÍN