Làm việc uy tín

Làm việc uy tín

LÀM VIỆC UY TÍN

Tự hào là một đơn vị thiết kế kiến trúc hiếm hoi làm ăn có lãi bằng làm duy nhất 1 mảng tư vấn thiết kế kiến trúc với biên độ phát triển 150% một năm. Từ một văn phòng thiết kế nhỏ chỉ có vài hợp đồng 1 năm giờ trung bình mỗi nằm từ 150 đến 200 đầu việc là nhờ quá trình tích lũy khách hàng, tạo được sự tin yêu để khách hàng thuê thiết kế tiếp các nhà khác hoặc giới thiệu bạn bè, người thân cho Kiến Tạo Việt thiết kế. Với năng lực tư vấn tốt, thái độ tích cực, sản phẩn ưu việt, chất lượng hồ sơ chuẩn quy định và luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xây dựng lên uy tín thành cơ hội phát triển của Kiến Tạo Việt.